The Struggle of the Travel

האירוניה של הנוחות אז אני ועינב נודדים כבר שלושה חודשים בדרום אמריקה ולמרות מסלול התחלתי לא מאוד שגרתי, אנו מוצאים את עצמנו, רוב הזמן נעים במסלולים הכן מאוד שגרתיים, ותאכלס יש לי רגשות מעורבים בנוגע לזה. בגדול הסיבה שהתקבעו להם מסלולים היא בגלל שהרבה פעמים הם פשוט מאוד הגיוניים. הם …